Wat is jouw ontdekking van vandaag, Koekeloere?
‘Een koe.’
Wat vond je daaraan zo bijzonder?
‘Haar naam lijkt op de mijne en toch is ze anders dan ik.’
Vond je dat spannend?
‘Eventjes wel, maar ik ontdekte dat wie zij is, goed is.’

What is your discovery today, Koekeloere?
‘A cow.’
What was so special about it?
‘Her name looks like mine and yet she is different from me.’
Was that exciting for you?
‘For a while, but I found out who she is, is good.’