CONFLICTeren – Shirine Moerkerken

Als organisatiecoach voel ik me vaak de alleenstaande vrouw die na 25 jaar op zichzelf wonen ineens de hele familie van haar verse minnaar in huis krijgt wonen.
Al dat afstemmen, die eindeloze overleggen, het stroperige tempo waarin zaken geklaard worden valt vies tegen. Laat staan die enorme gevoeligheden van mensen. Nee, het valt me niet mee om mee te gaan in de cultuur van een andere organisatie. De vraag die ik me stel is telkens weer, wil ik wel meegaan? Wordt ik dan geen wolf die meehuilt met de roedel? is het niet beter die wrijving op te zoeken? Immers: zonder wrijving geen glans? De belangrijkste vraag om mijn eigen pad te blijven lopen is: bij wie leg ik nu uiteindelijk verantwoording af? Wie is mijn opdrachtgever?
En ja, dan moet je wegen bewandelen die sommige mensen niet leuk zullen vinden… maar je helpt ze er wel mee… uiteindelijk.
Dit boek steunt je in tijden waarin je overspoelt wordt door goed bedoelde raadgevingen van (tijdelijke) collega’s’  of negatieve energie van medewerkers en houdt je op je eigen pad.

Te koop via Managementboek.nl > klik hier.

Categorie:

CONFLICTeren
Kinderen gezond laten opgroeien en zich laten ontwikkelen ligt niet bij één speler; een metrolijn aanleggen door een dichtbebouwd gebied ook niet en de condities voor een duurzame samenleving creëren evenmin. We kunnen niet zonder samenwerking. Keer op keer blijkt echter dat samenwerken voor de betrokken spelers lastig is. Iedereen bekijkt vraagstukken vanuit een ander perspectief, we spreken verschillende talen en hebben verschillende belangen.

Desondanks moet je conflict niet vermijden maar juist opzoeken, zo betoogt Moerkerken in dit boek. Conflict is noodzakelijk, functioneel en levert de benodigde variëteit op. Ze beschrijft hoe je conflict functioneel inzet bij het verder brengen van complexe maatschappelijke vraagstukken. En hoe je kunt ingrijpen bij een zogenaamd disfunctioneel conflict en dit kunt omzetten in een functioneel conflict. Moerkerken doet dit aan de hand van haar eigen ervaringen.

Ze laat je zo ontdekken hoe waardevol conflicten zijn en moedigt je aan er zelf mee aan de slag te gaan.

"Hoe bots je productief? Deze vraag stelt Shirine Moerkerken zichzelf in dit boek. Om te kunnen bijsturen moet je eerst in beweging komen. Dat gaat meestal niet zonder conflict. Dus geniet ervan." - uit het Voorwoord van Joris Luyendijk, schrijver, journalist en antropoloog

"Weerstand is bullshit. Een conflict is niks anders dan twee verschillende meningen naast elkaar. Met ‘Conflict eren’ weet Shirine je heel knap van de luie bank af te halen en aan het werk te zetten." - Danielle Braun, antropoloog en directeur Academie voor Organisatiecultuur

"Elke twintig jaar verschijnt er een belangwekkend Nederlands boek over conflict en de betekenis daarvan voor mensen in organisaties. Met haar boek Conflict eren treedt Shirine Moerkerken in de voetsporen van veranderkundigen zoals Willem Mastenbroek en Henk van Dongen en brengt ze het denken over conflict in en tussen organisaties een geweldige stap vooruit. Vanuit haar eigen praktijk laat ze zien hoe conflicten tussen mensen in organisaties ontstaan, de boel vastzetten en hoe je ruimte kunt maken voor verandering door niet weg te lopen voor conflict. Bij Shirine betekent ‘interveniëren’ er echt in en tussenin gaan staan. Een onmisbaar boek in een tijd waarin spanningen tussen mensen en groepen oplopen en daarmee voor veranderkundigen en bestuurders die daarin verschil willen en durven maken." - Jaap Boonstra, hoogleraar organisatiedynamiek aan ESADE Business School en Vienna University for Economics and Business en verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur

Te koop via Managementboek.nl > klik hier.